«Ή έλπίς μου ό Πατήρ, καταφυγή μου ό Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιόν Τριάς Αγία, δόξα Σοι»«Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου» 

Η Αγκαλιά της Παναγίας

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

«Ή έλπίς μου ό Πατήρ, καταφυγή μου ό Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιόν Τριάς Αγία, δόξα Σοι»

«Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου»

agiooros.org
>
https://www.facebook.com/100074790241176/posts/140553851780956/?app=fbl
https://www.facebook.com/100009305008154/posts/3169836830003119/
https://www.facebook.com/100074790241176/posts/147808447722163/?app=fbl
https://youtu.be/IfDDTFhqu5A
ΒΙΒΛΙΑ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!